Algemene leden vergadering

Zondag 17 Maart Algemene ledenvergadering te Dalfsen

U bent van harte uitgenodigd om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bij te wonen bij Camping Starnbosch, Sterrenbosweg 4 in Dalfsen

Vanaf 10.30 uur bent u welkom, de vergadering begint om 11.00 uur.

Aansluitend aan de ALV zal een korte rondrit georganiseerd worden.

Wilt u de Algemene Leden Vergadering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat, whatsapp: 06-26452789 of via secretariaat@fiat126.nl